Dávkovanie a spôsob použiťia

Odporúča sa jedna 6 mg dávka (jedna naplnená striekačka) lieku Fulphila na každý cyklus chemoterapie, podaná najmenej 24 hodín po cytotoxickej chemoterapii.

Pacienti s poškodením obličiek:

U pacientov s poškodením obličiek vrátane pacientov v konečnom štádiu ochorenia obličiek sa neodporúča zmena dávky.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť pegfilgrastimu u detí zatiaľ nebola stanovená.

Spôsob podania

Liek Fulphila sa injekčne podáva subkutánne. Injekcie sa podávajú do stehna, brucha alebo hornej časti ramena.

Pokyny na zaobchádzanie s liekom Fulphila pred podaním

Pred podaním je potrebné roztok lieku Fulphila vizuálne skontrolovať, či neobsahuje častice. Injekčne sa smie podať len číry a bezfarebný roztok. Nadmerné pretrepávanie môže spôsobiť agregáciu pegfilgrastimu, čím sa stane biologicky neaktívnym. Pred podaním injekcie je potrebné naplnenú striekačku nechať 30 minút zohriať na izbovú teplotu. Nepoužitý liek alebo odpadový materiál zlikvidujte v súlade miestnymi požiadavkami.

Návod na použitie

Návod na použitie

Návod na použitie

Návod na použitie

Návod na použitie lieku Fulphila – video po anglicky

Použitá literatúra:

  1. EMA. Súhrn charakteristických vlastností lieku Fulphila®. Dostupné na: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fulphila-epar-product-information_en.pdf.

Úvod

Onkológia

Biosimilárne lieky na liečbu rakoviny: