Terapeutické oblasti

Kardiovaskulárne ochorenia

Terapeutické oblasti

Onkológia

Events

Ďakujeme za prihlásenie sa k odberu!

Vitajte na stránke Viatris Connect, kde nájdete zdroje informácii, ktoré sa dotýkajú rôzných terapeutických oblastí. Takisto tu nájdete prístup na webináre s KOLs, novinky a mnohé ďaľšie informácie.

Ďakujeme za prihlásenie sa k odberu!

Vitajte na stránke Viatris Connect, kde nájdete zdroje informácii, ktoré sa dotýkajú rôzných terapeutických oblastí. Takisto tu nájdete prístup na webináre s KOLs, novinky a mnohé ďaľšie informácie.

Ďakujeme za prihlásenie sa k odberu!

Vitajte na stránke Viatris Connect, kde nájdete zdroje informácii, ktoré sa dotýkajú rôzných terapeutických oblastí. Takisto tu nájdete prístup na webináre s KOLs, novinky a mnohé ďaľšie informácie.

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym odborníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie informácií ďalej uvedených, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje váš lekár v spolupráci s vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho odborníka