Všetky polia označené * sú povinné

Vaše heslo musí obsahovať minimálne 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno, 1 číslo a musí mať minimálne 8 znakov

Potvrďte heslo a Heslá sa nezhodujú

Vitajte na Viatris Connect


Viatris Connect je platforma špeciálne prispôsobená tak, aby ste mali prístup k odborným znalostiam a zdrojom, ktoré vám pomôžu pri bezproblémovej podpore vašich pacientov.

Ak ste si predtým vytvorili účet pre webovú stránku zdravotníckeho pracovníka Viatris, použite tieto údaje na prihlásenie.

Ak nie, zaregistrujte sa hneď.

ODBORNÍK
Naše rozsiahle znalostné centrum ponúka dôležité poznatky pre vašu terapeutickú oblasť.

ZDROJE
Odblokovanie prístupu k znalostiam a programom pomoci pacientom.

PODPORA
Získajte podporu od vyškolených profesionálov.

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym odborníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie informácií ďalej uvedených, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje váš lekár v spolupráci s vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho odborníka