Indikácie

Armolipid Plus je výživový doplnok/nutraceutikum s týmito zložkami: červená fermentovaná ryža alebo RYR, berberín, kyselina listová, polikozanol, astaxantín, koenzým Q101

Armolipid Plus sa odporúča v kombinácii so zdravým životným štýlom napomáha v kombinácii s vhodnou stravou kontrolovať cholesterol a triacylglyceroly v plazme.

*Obsahuje aj zložku Berberis aristata.

Armolipid Plus neobsahuje GMO, lepok a je testovaný na citrinín, aflatoxíny a ťažké kovy.

Pred použitím si prečítajte informácie o použití na vonkajšom obale a v príbalovom letáku. Pred použitím prípravku sa odporúča poradiť sa s lekárom. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu."

Použitá literatúra:

 1. Barrios V et al. Atheroscler Suppl. 2017; 24: 1-15.

Mechanizmus aktivity

Tri zložky prípravku Armolipid Plus, a to červená fermentovaná ryža, polikozanol a berberín, pôsobia na lipidový profil doplnkovými mechanizmami účinku, ako je znázornené na obr. 1.1

Armolipid

Obr. 1: Mechanizmus pôsobenia prípravku Armolipid Plus1 – 3

Skratky: HMG-CoA: hydroxyl-metylglutaryl koenzým A; LDL-C: cholesterol lipoproteínov s nízkou hustotou

Prvé dva sa zameriavajú na enzým hydroxylmetylglutaryl koenzým A (HMG-CoA), ktorý pomáha znižovať syntézu cholesterolu, hoci rôznymi spôsobmi: účinná látka červenej fermentovanej ryže, monakolín K, inhibuje aktivitu HMG-CoA reduktázy kompetitívne, zatiaľ čo polikozanol znižuje syntézu HMG-CoA reduktázy.1 Berberín má priaznivé účinky na kontrolu cholesterolu a triglyceridov v plazme, pričom sa zameriava aj na syntézu triglyceridov a vychytávanie lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) pečeňou.1

Armolipid Plus obsahuje aj astaxantín, ktorý plní dôležitú úlohu v oxidačno-redukčných reakciách, a koenzým Q10, ktorý pomáha znižovať peroxidáciu LDL1 Kyselina listová prispieva k normálnemu metabolizmu homocysteínu.4

Použitá literatúra:

 1. Barrios V et al. Atheroscler Suppl. 2017; 24: 1-15.
 2. Cicero AF Colletti A. Phytomedicine. 2016; 23(11): 1113-8.
 3. Trimarco B et al. Med J Nutrition Metab. 2011; 4(2): 133-139.
 4. Cicero AFG et al. Mediterr J Nutr Metab. 2010; 3: 239-246.

Účinnosť

3.1. Rozsiahle štúdie 

Armolipid Plus je rozsiahle skúmaný výživový doplnok, ako je znázornené na obr. 2.1 – 2, 4 – 32

Armolipid

Obr. 2: Štúdie s výživovým doplnkom Armolipid Plus

3.2. Údaje o účinnosti

V systematickom prehľade a metaanalýze zohľadňujúcich štrnásť štúdií (1670 účastníkov v skupine s výživovým doplnkom Armolipid Plus a 1489 účastníkov v kontrolnej skupine) sa preukázalo, že Armolipid Plus významne zlepšuje lipidový profil (obr. 3).5

Armolipid

Obr. 3: Účinok Armolipid Plus na koncentrácie lipidov v plazme

Skratky: WMD: vážený priemerný rozdiel; Total-C: celkový cholesterol; LDL-C: cholesterol lipoproteínov s nízkou hustotou; HDL-C: cholesterol lipoproteínov s vysokou hustotou

Podľa ďalšej novšej metaanalýzy má Armolipid Plus niekoľko rôznych významných účinkov na rôzne metabolické parametre, ako sú hladiny cholesterolu, glukózy nalačno a triglyceridov v plazme. (Obr. 4)4

Armolipid

Obr. 4: Účinok Armolipid Plus na rôzne metabolické parametre

Skratky: MD: priemerný rozdiel; TC: celkový cholesterol; TG: triglyceridy; LDL-C: cholesterol lipoproteínov s nízkou hustotou;

HDL-C: cholesterol lipoproteínov s vysokou hustotou

3.3. Reálne údaje

Klinická účinnosť výživového doplnku Armolipid Plus bola potvrdená v reálnych podmienkach. V štúdii, ako je znázornené na obr. 5, bolo pozorované 24 % zníženie LDL-C už po 16 týždňoch.2

Armolipid

Obr. 5: Zníženie LDL-C (%) pomocou Armolipid Plus a diétneho poradenstva v porovnaní s východiskovou hodnotou počas samotného diétneho poradenstva

Skratky: LDL-C: cholesterol lipoproteínov s nízkou hustotou

Armolipid plus je výživový doplnok, ktorý napomáha v kombinácii s vhodnou stravou kontrolovať cholesterol a triacylglyceroly v plazme." Pred použitím si prečítajte informácie o použití na vonkajšom obale a v príbalovom letáku. Pred použitím prípravku sa odporúča poradiť sa s lekárom. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu."

Použitá literatúra:

 1. Barrios V et al. Atheroscler Suppl. 2017; 24: 1-15.
 2. Trimarco B et al. Med J Nutrition Metab. 2011; 4(2): 133-139.
 3. Cicero AFG et al. Mediterr J Nutr Metab. 2010; 3: 239-246.
 4. Cicero AFG et al. Nutrients. 2021;13(2): 638.
 5. Pirro M et al. Pharmacol Res. 2016; 110: 76-88.
 6. Affuso F et al. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2010; 20(9): 656-61.
 7. Affuso F et al. World J Cardiol. 2012; 4(3): 77-83.
 8. Cicero AF et al. Arzneimittelforschung. 2007; 57(1): 26-30.
 9. Cicero AFG et al. Nutrafoods. 2012; 11: 55-61.
 10. Gentile M et al. Clin Lipidol. 2015; 10(6): 475-480.
 11. Gonnelli S et al. Curr Ther Res Clin Exp. 2014; 77: 1-6.
 12. D’ Addato et al. Drug Des Devel Ther. 2017; 11: 1585-1592.
 13. Marazzi G et al. Adv Ther. 2011; 28(12): 1105-13.
 14. Marazzi G et al. Am J Cardiol. 2015; 116(12): 1798-801.
 15. Mazza A et al. Adv Ther. 2015; 32(7): 680-90.
 16. Pirro M et al. Pharma Nutrition. 2013; 1(2): 73-77.
 17. Pirro M et al. Sci Rep. 2016; 6: 23587.
 18. Pisciotta L et al. Lipids Health Dis. 2012; 11: 123.
 19. Ruscica M et al. J Clin Lipidol. 2014; 8: 61-8. Solà R et al.
 20. PLoS One. 2014; 9(8): e101978.
 21. Galletti et al. Lipids Health Dis. 2019; 18: 66. Pirro et al.
 22. Atherosclerosis. 2019; 280: 51-57. Cicero et al.
 23. Nutrafoods. 2015; 14: 127-131.
 24. Marazzi et al. Am J Cardiol. 2017; 120(6): 893-897.
 25. Marazzi et al. Am J Cardiol. 2019; 123(2): 233-238.
 26. Trimarco et al. High Blood Press Cardiovasc Prev. 2015; 22: 149-154.
 27. Manfrin et al. Clinico Economics and Outcomes Res. 2018; 10: 601-609.
 28. Cicero et al. Curr Top Nutraceutical Res. 2009; 7(3-4): 121-126.
 29. Zanardi et al. Minerva Ginecol 2012; 64(5): 431-435.
 30. Cicero et al. Open Hypertens J. 2013; 5: 18-22.
 31. Giampietro et al. Journal of Cardiol Ther. 2018; 5(1): 701-706.
 32. Ward et al. Clinical Cardiology; 2018; 41(1): 159-165.

Bezpečnosť a Tolerabilita

Informácie po uvedení výživového doplnku na trh boli zozbierané v dobrovoľnom nutrivigilančnom systéme v línii Armolipid. Od 1. októbra 2004 do 31. decembra 2019 tento systém zachytával prípady podozrení na nežiaduce reakcie spontánne nahlásené spotrebiteľmi, zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi orgánmi, a to bez ohľadu na príčinnú súvislosť.

Výsledky: Celkový počet prijatých hlásení prípadov, v ktorých sa spomínal rad výživových doplnkov s obsahom RYR, bol 542, pričom bolo hlásených 855 nežiaducich udalostí (AE). Celková miera hlásenia nežiaducich účinkov sa odhadovala na 0,037 % z 2 287 449 spotrebiteľov užívajúcich prípravok. 1

Vyhodnotenie údajov z rokov 2015 až 2019 odhalilo nárast počtu spotrebiteľov užívajúcich výživový doplnok a hlásených nežiaducich udalostí, ako je uvedené na obr. 51, v dôsledku zvýšeného povedomia zdravotníckych pracovníkov a spotrebiteľov

Armolipid

Obr. 5: Nežiaduce udalosti týkajúce sa výživového doplnku u miliónov spotrebiteľov užívajúcich prípravok

Použitá literatúra:

 1. Banach M et al. Archives of Medical Science. 2021. doi:10.5114/aoms/133716

Dávkovanie a spôsob použiťia

Odporúča sa užívať jednu tabletu denne. V prípade ťažkostí s prehĺtaním sa odporúča rozdeliť tabletu na dve časti a zapiť ju pohárom vody.

Úvod

Kardiovaskulárne ochorenia

Kardiovaskulárne ochorenia (CVD) sú celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtí – v roku 2019 na ne zomrelo 19,7 milióna ľudí.

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym odborníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie informácií ďalej uvedených, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje váš lekár v spolupráci s vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho odborníka