Indikácie

Armolipid Plus je výživový doplnok/nutraceutikum s týmito zložkami: červená fermentovaná ryža alebo RYR, berberín, kyselina listová, polikozanol, astaxantín, koenzým Q101

Armolipid Plus sa odporúča v kombinácii so zdravým životným štýlom napomáha v kombinácii s vhodnou stravou kontrolovať cholesterol a triacylglyceroly v plazme.

*Obsahuje aj zložku Berberis aristata.

Armolipid Plus neobsahuje GMO, lepok a je testovaný na citrinín, aflatoxíny a ťažké kovy.

Pred použitím si prečítajte informácie o použití na vonkajšom obale a v príbalovom letáku. Pred použitím prípravku sa odporúča poradiť sa s lekárom. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu."

Použitá literatúra:

 1. Barrios V et al. Atheroscler Suppl. 2017; 24: 1-15.

Mechanizmus aktivity

Tri zložky prípravku Armolipid Plus, a to červená fermentovaná ryža, polikozanol a berberín, pôsobia na lipidový profil doplnkovými mechanizmami účinku, ako je znázornené na obr. 1.1

Armolipid

Obr. 1: Mechanizmus pôsobenia prípravku Armolipid Plus1 – 3

Skratky: HMG-CoA: hydroxyl-metylglutaryl koenzým A; LDL-C: cholesterol lipoproteínov s nízkou hustotou

Prvé dva sa zameriavajú na enzým hydroxylmetylglutaryl koenzým A (HMG-CoA), ktorý pomáha znižovať syntézu cholesterolu, hoci rôznymi spôsobmi: účinná látka červenej fermentovanej ryže, monakolín K, inhibuje aktivitu HMG-CoA reduktázy kompetitívne, zatiaľ čo polikozanol znižuje syntézu HMG-CoA reduktázy.1 Berberín má priaznivé účinky na kontrolu cholesterolu a triglyceridov v plazme, pričom sa zameriava aj na syntézu triglyceridov a vychytávanie lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) pečeňou.1

Armolipid Plus obsahuje aj astaxantín, ktorý plní dôležitú úlohu v oxidačno-redukčných reakciách, a koenzým Q10, ktorý pomáha znižovať peroxidáciu LDL1 Kyselina listová prispieva k normálnemu metabolizmu homocysteínu.4

Použitá literatúra:

 1. Barrios V et al. Atheroscler Suppl. 2017; 24: 1-15.
 2. Cicero AF Colletti A. Phytomedicine. 2016; 23(11): 1113-8.
 3. Trimarco B et al. Med J Nutrition Metab. 2011; 4(2): 133-139.
 4. Cicero AFG et al. Mediterr J Nutr Metab. 2010; 3: 239-246.

Účinnosť

3.1. Rozsiahle štúdie 

Armolipid Plus je rozsiahle skúmaný výživový doplnok, ako je znázornené na obr. 2.1 – 2, 4 – 32

Armolipid

Obr. 2: Štúdie s výživovým doplnkom Armolipid Plus

3.2. Údaje o účinnosti

V systematickom prehľade a metaanalýze zohľadňujúcich štrnásť štúdií (1670 účastníkov v skupine s výživovým doplnkom Armolipid Plus a 1489 účastníkov v kontrolnej skupine) sa preukázalo, že Armolipid Plus významne zlepšuje lipidový profil (obr. 3).5

Armolipid

Obr. 3: Účinok Armolipid Plus na koncentrácie lipidov v plazme

Skratky: WMD: vážený priemerný rozdiel; Total-C: celkový cholesterol; LDL-C: cholesterol lipoproteínov s nízkou hustotou; HDL-C: cholesterol lipoproteínov s vysokou hustotou

Podľa ďalšej novšej metaanalýzy má Armolipid Plus niekoľko rôznych významných účinkov na rôzne metabolické parametre, ako sú hladiny cholesterolu, glukózy nalačno a triglyceridov v plazme. (Obr. 4)4

Armolipid

Obr. 4: Účinok Armolipid Plus na rôzne metabolické parametre

Skratky: MD: priemerný rozdiel; TC: celkový cholesterol; TG: triglyceridy; LDL-C: cholesterol lipoproteínov s nízkou hustotou;

HDL-C: cholesterol lipoproteínov s vysokou hustotou

3.3. Reálne údaje

Klinická účinnosť výživového doplnku Armolipid Plus bola potvrdená v reálnych podmienkach. V štúdii, ako je znázornené na obr. 5, bolo pozorované 24 % zníženie LDL-C už po 16 týždňoch.2

Armolipid

Obr. 5: Zníženie LDL-C (%) pomocou Armolipid Plus a diétneho poradenstva v porovnaní s východiskovou hodnotou počas samotného diétneho poradenstva

Skratky: LDL-C: cholesterol lipoproteínov s nízkou hustotou

Armolipid plus je výživový doplnok, ktorý napomáha v kombinácii s vhodnou stravou kontrolovať cholesterol a triacylglyceroly v plazme." Pred použitím si prečítajte informácie o použití na vonkajšom obale a v príbalovom letáku. Pred použitím prípravku sa odporúča poradiť sa s lekárom. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu."

Použitá literatúra:

 1. Barrios V et al. Atheroscler Suppl. 2017; 24: 1-15.
 2. Trimarco B et al. Med J Nutrition Metab. 2011; 4(2): 133-139.
 3. Cicero AFG et al. Mediterr J Nutr Metab. 2010; 3: 239-246.
 4. Cicero AFG et al. Nutrients. 2021;13(2): 638.
 5. Pirro M et al. Pharmacol Res. 2016; 110: 76-88.
 6. Affuso F et al. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2010; 20(9): 656-61.
 7. Affuso F et al. World J Cardiol. 2012; 4(3): 77-83.
 8. Cicero AF et al. Arzneimittelforschung. 2007; 57(1): 26-30.
 9. Cicero AFG et al. Nutrafoods. 2012; 11: 55-61.
 10. Gentile M et al. Clin Lipidol. 2015; 10(6): 475-480.
 11. Gonnelli S et al. Curr Ther Res Clin Exp. 2014; 77: 1-6.
 12. D’ Addato et al. Drug Des Devel Ther. 2017; 11: 1585-1592.
 13. Marazzi G et al. Adv Ther. 2011; 28(12): 1105-13.
 14. Marazzi G et al. Am J Cardiol. 2015; 116(12): 1798-801.
 15. Mazza A et al. Adv Ther. 2015; 32(7): 680-90.
 16. Pirro M et al. Pharma Nutrition. 2013; 1(2): 73-77.
 17. Pirro M et al. Sci Rep. 2016; 6: 23587.
 18. Pisciotta L et al. Lipids Health Dis. 2012; 11: 123.
 19. Ruscica M et al. J Clin Lipidol. 2014; 8: 61-8. Solà R et al.
 20. PLoS One. 2014; 9(8): e101978.
 21. Galletti et al. Lipids Health Dis. 2019; 18: 66. Pirro et al.
 22. Atherosclerosis. 2019; 280: 51-57. Cicero et al.
 23. Nutrafoods. 2015; 14: 127-131.
 24. Marazzi et al. Am J Cardiol. 2017; 120(6): 893-897.
 25. Marazzi et al. Am J Cardiol. 2019; 123(2): 233-238.
 26. Trimarco et al. High Blood Press Cardiovasc Prev. 2015; 22: 149-154.
 27. Manfrin et al. Clinico Economics and Outcomes Res. 2018; 10: 601-609.
 28. Cicero et al. Curr Top Nutraceutical Res. 2009; 7(3-4): 121-126.
 29. Zanardi et al. Minerva Ginecol 2012; 64(5): 431-435.
 30. Cicero et al. Open Hypertens J. 2013; 5: 18-22.
 31. Giampietro et al. Journal of Cardiol Ther. 2018; 5(1): 701-706.
 32. Ward et al. Clinical Cardiology; 2018; 41(1): 159-165.

Bezpečnosť a Tolerabilita

Informácie po uvedení výživového doplnku na trh boli zozbierané v dobrovoľnom nutrivigilančnom systéme v línii Armolipid. Od 1. októbra 2004 do 31. decembra 2019 tento systém zachytával prípady podozrení na nežiaduce reakcie spontánne nahlásené spotrebiteľmi, zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi orgánmi, a to bez ohľadu na príčinnú súvislosť.

Výsledky: Celkový počet prijatých hlásení prípadov, v ktorých sa spomínal rad výživových doplnkov s obsahom RYR, bol 542, pričom bolo hlásených 855 nežiaducich udalostí (AE). Celková miera hlásenia nežiaducich účinkov sa odhadovala na 0,037 % z 2 287 449 spotrebiteľov užívajúcich prípravok. 1

Vyhodnotenie údajov z rokov 2015 až 2019 odhalilo nárast počtu spotrebiteľov užívajúcich výživový doplnok a hlásených nežiaducich udalostí, ako je uvedené na obr. 51, v dôsledku zvýšeného povedomia zdravotníckych pracovníkov a spotrebiteľov

Armolipid

Obr. 5: Nežiaduce udalosti týkajúce sa výživového doplnku u miliónov spotrebiteľov užívajúcich prípravok

Použitá literatúra:

 1. Banach M et al. Archives of Medical Science. 2021. doi:10.5114/aoms/133716

Dávkovanie a spôsob použiťia

Odporúča sa užívať jednu tabletu denne. V prípade ťažkostí s prehĺtaním sa odporúča rozdeliť tabletu na dve časti a zapiť ju pohárom vody.

Úvod

Kardiovaskulárne ochorenia

Kardiovaskulárne ochorenia (CVD) sú celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtí – v roku 2019 na ne zomrelo 19,7 milióna ľudí.