Mechanizmus aktivity

Legalon® pôsobí ako eliminátor voľných radikálov a zároveň ako modulátor enzýmov spájaných s rozvojom poškodenia buniek, fibrózy a cirhózy.1

Znižovaním oxidačného stresu a následnej cytotoxicity liek Legalon® chráni zdravé pečeňové bunky alebo bunky, ktoré ešte nie sú ireverzibilne poškodené, a preto sa jeho účinok môže považovať za hepatoprotektívny.1

Na dosiahnutie maximálneho prospechu je nutné začať liečbu čím skôr, kým je regeneračný potenciál pečene ešte vysoký a kým sa môžu dosiahnuť najlepšie výsledky odstránením oxidačného stresu, príčiny cytotoxicity.1

Legalon

Legalon

Použitá literatúra:

  1. Gillessen A and Schmidt HHJ. Silymarin as supportive treatment in liver diseases: a narrative review. Adv Ther. 2020;37(4):1279-1301

Úvod

Hepatológia

Tukové ochorenie pečene je jedným z najčastejších ochorení pečene.

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym odborníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie informácií ďalej uvedených, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje váš lekár v spolupráci s vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho odborníka