Mechanizmus aktivity

Legalon® pôsobí ako eliminátor voľných radikálov a zároveň ako modulátor enzýmov spájaných s rozvojom poškodenia buniek, fibrózy a cirhózy.1

Znižovaním oxidačného stresu a následnej cytotoxicity liek Legalon® chráni zdravé pečeňové bunky alebo bunky, ktoré ešte nie sú ireverzibilne poškodené, a preto sa jeho účinok môže považovať za hepatoprotektívny.1

Na dosiahnutie maximálneho prospechu je nutné začať liečbu čím skôr, kým je regeneračný potenciál pečene ešte vysoký a kým sa môžu dosiahnuť najlepšie výsledky odstránením oxidačného stresu, príčiny cytotoxicity.1

Legalon

Legalon

Použitá literatúra:

  1. Gillessen A and Schmidt HHJ. Silymarin as supportive treatment in liver diseases: a narrative review. Adv Ther. 2020;37(4):1279-1301

Úvod

Hepatológia

Tukové ochorenie pečene je jedným z najčastejších ochorení pečene.