Liečebné usmernenia

Odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie:1

(https://www.who.int/mental_health/neurology/who_ehf_aids_headache.pdf?ua=1)

 • Pri akútnej migréne sa odporúča ibuprofén v dávke 400 mg – 800 mg (200 mg – 400 mg u detí podľa veku a hmotnosti).

Odporúčania organizácie American Family Physician:2

(https://www.aafp.org/afp/2013/0601/p766.html)

 • Ibuprofén a naproxén sú vhodné nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) prvej voľby na liečbu miernej až stredne silnej akútnej bolesti na základe účinnosti, profilu nežiaducich účinkov, ceny a dostupnosti bez lekárskeho predpisu.

Odporúčania NICE, Národného inštitútu zdravia a starostlivosti:3

 • Bolesť krížov: NSAID (napr. ibuprofén 400 mg trikrát denne) v čo najnižšej dávke počas čo najkratšej doby. Neponúkajte len paracetamol.
 • Vytknutia a natiahnutia: Ako prvá voľba sa odporúča paracetamol (500 mg – 1 g štyrikrát denne, maximálne 4 g za 24 hodín) alebo lokálne NSAID (napr. gél s ibuprofénom alebo s diklofenakom). V prípade potreby zvážte podanie perorálnych NSAID (napr. ibuprofén 400 mg trikrát denne) 48 hodín po počiatočnom poranení.
 • Migréna: Kombinácia triptánu (napr. sumatriptán najviac dve 50 mg tablety za 24 hodín), NSAID alebo triptánu a paracetamolu. Ak pacient uprednostňuje len jeden liek, zvážte monoterapiu perorálnym triptánom, NSAID (napr. ibuprofénom) alebo paracetamolom, pričom zohľadnite komorbidity. Na akútnu liečbu migrény by sa nemali používať opioidy.
 • Menštruačné bolesti: NSAID (napr. ibuprofén alebo naproxén), pokiaľ nie sú kontraindikované. Paracetamol sa môže použiť vtedy, ak je NSAID kontraindikovaný alebo neposkytuje dostatočnú úľavu od bolesti.

Vyhlásenie ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí USA:4

(https://www.hhs.gov/sites/default/files/pmtf-final-report-2019-05-23.pdf)

 • NSAID, ako sú aspirín, ibuprofén a naproxén, môžu významne zmierniť bolesť pri zápaloch spôsobených zranením alebo operáciou, napríklad pri artritíde, zlomeninách kostí alebo nádoroch, bolestiach svalov, bolestiach hlavy a akútnej bolesti.

Použitá literatúra:

 1. WHO. Aids for management of common headache disorders in primary care (2007). Available at: https://www.who.int/mental_health/neurology/who_ehf_aids_headache.pdf?ua=1. Accessed on: 23 August 2021.
 2. Blondell RD, et al. Pharmacologic therapy for acute pain. Am Fam Phy. 2013. Available at: https://www.aafp.org/afp/2013/0601/p766.html. Accessed on: 8 December 2021.
 3. Youssef S. Clinical guidelines and evidence base for acute pain management. Pharm J. 2019;303(7929):44–48.
 4. DHHS. Pain management: Best Practices (2019). Available at: https://www.hhs.gov/sites/default/files/pmtf-final-report-2019-05-23.pdf. Accessed on: 23 August 2021.

Profily pacientov

Prípad 1: Sirup Brufen® na zmiernenie horúčky a prechladnutia

Podrobné informácie o pacientovi: Paul, škôlkár vo veku 4 rokov.

Hlavný zdravotný problém: Horúčka a nádcha, kašeľ, bolesť hrdla a strata chuti do jedla

Diagnostika: Horúčka a prechladnutie

Liečba:2 sirup Brufen® (ibuprofén) (40 mg/ml)

Poznámka: Ak sa u detí vo veku od 1 roka a u dospievajúcich tento liek vyžaduje dlhšie ako 3 dni alebo ak sa príznaky zhoršia, je potrebné poradiť sa s lekárom.

Odporúčaná denná dávka2

7 – 10 mg/kg telesnej hmotnosti

Maximálna denná dávka2

30 mg/kg telesnej hmotnosti

Kľúčové charakteristiky liečby:

 • Indikovaná u detí vo veku od 3 mesiacov: Brufen® má rýchlejší nástup antipyretického účinku u mladších detí (69 minút) ako u starších detí (109 minút)3 a je účinný dlhodobo až 8 hodín.4
 • Pohodlné používanie:
  • Jednoduché dávkovanie
  • Vyššia koncentrácia (4 % sirup) pre väčšie deti – prehĺta sa menšie množstvo
  • Deti obľubujú príjemné príchute
 • Liek Brufen® (ibuprofén) je vhodnou alternatívou k paracetamolu:
  • Antipyretikum a analgetikum s dodatočným protizápalovým účinkom2 – 4
  • Pôsobí dlhšie (10 mg/kg ibuprofénu – 8 hodín) ako paracetamol (10 mg/kg paracetamolu – 6 hodín)4
  • Dobre tolerovaný u detí4

Brufen®: Antipyretikum s protizápalovým účinkom, ktoré je u detí dobre tolerované

Prípad 2: Liek Brufen® zmiernenie menštruačných bolestí

Podrobné informácie o pacientke: Daniela, 18-ročná študentka strednej školy.

Hlavný zdravotný problém: Bolestivá menštruácia

Diagnostika: Dysmenorea

Liečba:6 liek Brufen INSTANT® (ibuprofén) 400 mg

Dávkovanie lieku Brufen INSTANT ® 400 mg, šumivý granulát/vrecúška (pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov [≥ 40 kg]):6

Telesná hmotnosť

Jednorazová dávka udávaná počtom vrecúšok

Maximálna denná dávka udávaná počtom vrecúšok

≥ 40 kg Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov.

400 mg (1 vrecúško) vo forme jednorazovej dávky alebo až 3-krát denne s odstupom 4 – 6 hodín.

Maximálna denná dávka by nemala prekročiť 1 200 mg (3 vrecúška). Dospelí pacienti: Dospelý pacient sa má poradiť s lekárom, ak sa symptómy zhoršia alebo pretrvávajú dlhšie ako 3 dni pri horúčke a dlhšie ako 5 dní v prípade bolesti.

Poznámka: Viac ako 400 mg naraz neprináša lepší analgetický účinok.

Kľúčové charakteristiky liečby:

 • Liečba prvej línie manažmentu primárnej dysmenorey7
 • Zmierňuje bolesti pri primárnej dysmenorei účinnejšie ako paracetamol8
 • Liek Brufen® (perorálny ibuprofén) má rýchlejší nástup účinku (20 – 30 minút)9 v porovnaní s paracetamolom (~60 minút)10

Brufen®: Liečba prvej línie primárnej dysmenorey

Prípad 3: Liek Brufen® na zmiernenie tonzilitídy

Podrobné informácie o pacientovi: Martin, 25-ročný študent. Pravidelne cvičí.

Hlavný zdravotný problém: Bolesť hrdla, červené, opuchnuté mandle, horúčka, bolesť hlavy a malátnosť

Diagnostika: Tonzilitída

Liečba: Brufen INSTANT® (ibuprofén) 400 mg

Dávkovanie lieku Brufen INSTANT® 400 mg, šumivý granulát/vrecúška (pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov [≥ 40 kg]):6

Telesná hmotnosť

Jednorazová dávka udávaná počtom vrecúšok

Maximálna denná dávka udávaná počtom vrecúšok

≥ 40 kg Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov.

400 mg (1 vrecúško) vo forme jednorazovej dávky alebo až 3-krát denne s odstupom 4 – 6 hodín.

Maximálna denná dávka by nemala prekročiť 1 200 mg (3 vrecúška).

Dospelí pacienti: Dospelý pacient sa má poradiť s lekárom, ak sa symptómy zhoršia alebo pretrvávajú dlhšie ako 3 dni pri horúčke a dlhšie ako 5 dní v prípade bolesti.

Poznámka: Viac ako 400 mg naraz neprináša lepší analgetický účinok.

Kľúčové charakteristiky liečby:

 • Liek Brufen® (perorálny ibuprofén) má rýchlejší nástup účinku (20 – 30 minút)9 v porovnaní s paracetamolom (~60 minút)10
 • Liečba prvej línie manažmentu akútnej bolesti11
 • Vhodná alternatíva k paracetamolu ako antipyretika a analgetika s dodatočným protizápalovým účinkom1 – 4
 • Granulát sa ľahšie prehĺta pacientom, ktorí majú problémy s prehĺtaním12

Brufen®: Rýchly nástup účinku9

Prípad 4: Liek Brufen® na úľavu od bolesti hlavy

Podrobné informácie o pacientke: Monika, 40-ročná učiteľka na gymnáziu. Fajčí a užíva perorálnu antikoncepciu.

Hlavný zdravotný problém: Epizódy bolesti hlavy podobné záchvatu, niekoľkokrát za mesiac, trvajúce niekoľko hodín

Diagnostika: Opakujúce sa bolesti hlavy

Liečba: Brufen INSTANT® (ibuprofén) 400 mg

Dávkovanie lieku Brufen INSTANT® 400 mg, šumivý granulát/vrecúška (pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov [≥ 40 kg]):6

Telesná hmotnosť

Jednorazová dávka udávaná počtom vrecúšok

Maximálna denná dávka udávaná počtom vrecúšok

≥ 40 kg Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov.

400 mg (1 vrecúško) vo forme jednorazovej dávky alebo až 3-krát denne s odstupom 4 – 6 hodín.

Maximálna denná dávka by nemala prekročiť 1 200 mg (3 vrecúška).

Dospelí pacienti: Dospelý pacient sa má poradiť s lekárom, ak sa symptómy zhoršia alebo pretrvávajú dlhšie ako 3 dni pri horúčke a dlhšie ako 5 dní v prípade bolesti.

Poznámka: Viac ako 400 mg naraz neprináša lepší analgetický účinok.

Kľúčové charakteristiky liečby:

 • Liek Brufen® (perorálny ibuprofén) má rýchlejší nástup účinku (20 – 30 minút)9 v porovnaní s paracetamolom (~60 minút)10
 • Liečba prvej línie bolesti hlavy, ktorú odporúča WHO13

Brufen®: Rýchly nástup účinku9

Prípad 5: Liek Brufen® na úľavu od migrény

Podrobné informácie o pacientke: Mary, 45-ročná matka-samoživiteľka, ktorá pracuje pri odbavovacom pulte na hlavnom letisku.

Hlavný zdravotný problém: Akútna migréna

Diagnostika: Akútna migréna

Liečba: Brufen® (ibuprofén) 600 mg

Dávkovanie lieku Brufen® 600 mg, šumivý granulát/vrecúška (pre dospelých):14

Denná dávka

Maximálna denná dávka udávaná počtom vrecúšok

1 200 – 1 800 mg (2 – 3 vrecúška) rozdelená do niekoľkých dávok.

600 – 1 200 mg (1 – 2 vrecúška) pre niektorých pacientov.

2 400 mg (4 vrecúška).

Poznámka: Nežiaduce účinky možno minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia potrebného na zvládanie symptómov.

Kľúčové charakteristiky liečby:

 • Liečba prvej línie migrény, ktorú odporúča WHO13
 • Liek Brufen® je svetovou jednotkou medzi ibuprofénmi viazanými na lekársky predpis1

Brufen®: Liečba prvej línie migrény13

Prípad 6: Brufen® na športové poranenia

Podrobné informácie o pacientovi: Peter, 30-ročný učiteľ telocviku. Pravidelne cvičí, rád behá, bicykluje a venuje sa turistike.

Hlavný zdravotný problém: Zakopol počas túry, vytkol si ľavý členok

Diagnostika: Podvrtnutie členka

Liečba: Brufen® (ibuprofén) 600 mg

Dávkovanie lieku Brufen® 600 mg, šumivý granulát/vrecúška (pre dospelých):14

Denná dávka

Maximálna denná dávka udávaná počtom vrecúšok

1 200 – 1 800 mg (2 – 3 vrecúška) rozdelená do niekoľkých dávok.

600 – 1 200 mg (1 – 2 vrecúška) pre niektorých pacientov.

2 400 mg (4 vrecúška).

Poznámka: Nežiaduce účinky možno minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia potrebného na zvládanie symptómov.

Dávkovanie lieku Brufen® 600 mg, filmom obalené tablety (pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov [≥ 40 kg]):15

Denná dávka

Maximálna denná dávka

1 200 – 1 800 mg rozdelená na niekoľko dávok.

600 – 1 200 mg pre niektorých pacientov.

2 400 mg.

Poznámka: Najnižšia účinná dávka sa má používať čo najkratšie obdobie potrebné na zmiernenie symptómov.

Kľúčové charakteristiky liečby:

 • Liek Brufen® (perorálny ibuprofén) má rýchlejší nástup účinku (20 – 30 minút)9 v porovnaní s paracetamolom (~60 minút)10

Brufen®: Rýchly nástup účinku9

Prípad 7: Liek Brufen® na zmiernenie bolesti krku

Podrobné informácie o pacientke: Paula, 36-ročná výkonná riaditeľka. Jej práca zahŕňa niekoľko hodín denne za počítačom. Je veľmi vystresovaná a pije veľa kávy.

Hlavný zdravotný problém: Opakujúca sa bolesť krku

Diagnostika: Natiahnutie krčných svalov

Liečba: Brufen® (ibuprofén) 600 mg

Dávkovanie lieku Brufen® 600 mg, šumivý granulát/vrecúška (pre dospelých):14

Denná dávka

Maximálna denná dávka udávaná počtom vrecúšok

1 200 – 1 800 mg (2 – 3 vrecúška) rozdelená do niekoľkých dávok.

600 – 1 200 mg (1 – 2 vrecúška) pre niektorých pacientov.

2 400 mg (4 vrecúška).

Poznámka: Nežiaduce účinky možno minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia potrebného na zvládanie symptómov.

Dávkovanie lieku Brufen® 600 mg, filmom obalené tablety (pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov [≥ 40 kg]):15

Denná dávka

Maximálna denná dávka udávaná počtom tabliet

1 200 – 1 800 mg rozdelená dna niekoľko dávok.

600 – 1 200 mg pre niektorých pacientov.

2 400 mg.

Poznámka: Najnižšia účinná dávka sa má používať čo najkratšie obdobie potrebné na zmiernenie symptómov

Kľúčové charakteristiky liečby:

 • Liek Brufen® (perorálny ibuprofén) má rýchlejší nástup účinku (20 – 30 minút)9 v porovnaní s paracetamolom (~60 minút)10
 • Liečba prvej línie manažmentu akútnej bolesti svalov a kostí16

Brufen®: Liečba prvej línie akútnej bolesti svalov a kostí16

Prípad 8: Liek Brufen® na zmiernenie akútnej bolesti chrbta

Podrobné informácie o pacientovi: Otto, 48-ročný manažér v teréne. Jeho práca zahŕňa každodennú niekoľkohodinovú jazdu autom, a to aj v noci. Fajčí.

Hlavný zdravotný problém: Akútna bolesť chrbta

Liečba: Brufen® (ibuprofén) 600 mg

Dávkovanie lieku Brufen® 600 mg, šumivý granulát/vrecúška (pre dospelých):14

1 200 – 1 800 mg (2 – 3 vrecúška) rozdelená do niekoľkých dávok.

600 – 1 200 mg (1 – 2 vrecúška) pre niektorých pacientov.

2 400 mg (4 vrecúška).

Denná dávka

Maximálna denná dávka udávaná počtom vrecúšok

Poznámka: Nežiaduce účinky možno minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia potrebného na zvládanie symptómov.

Kľúčové charakteristiky liečby:

 • Liek Brufen® (perorálny ibuprofén) má rýchlejší nástup účinku (20 – 30 minút)9 v porovnaní s paracetamolom (~60 minút)10
 • Klinicky odporúčané na liečbu bolesti krížov17

Brufen®: Rýchly nástup účinku9

Prípad 9: Liek Brufen® na osteoartrózu

Podrobné informácie o pacientke: Elisabeth, 67-ročná učiteľka na dôchodku. Má miernu nadváhu.

Hlavný zdravotný problém: Bolesť kolena pri chôdzi

 

Diagnostika: Osteoartróza kolena

Liečba: Brufen® (ibuprofén) Retard 800 mg

Odporúčania: U pacientov so zvýšeným rizikom gastrointestinálnych komplikácií sa odporúča súbežné užívanie gastroprotektív (napr. inhibítor protónovej pumpy).18 Jedným z týchto rizikových faktorov je vysoký vek (> 60 rokov).19

NSAID sa majú podávať opatrne pacientom s anamnézou peptických vredov a iných gastrointestinálnych ochorení, pretože to môže viesť k zhoršeniu ich stavu.18 Títo pacienti by mali začať liečbu s najnižšou možnou dávkou.20

Opatrne je potrebné postupovať u pacientov, ktorí súbežne užívajú lieky, ktoré by mohli zvýšiť riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá, napr. warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu alebo protidoštičkové lieky, napr. kyselina acetylsalicylová/aspirín.20

Poznámka pre jednotlivé krajiny:
Podrobnosti o kontraindikáciách, upozorneniach a opatreniach, ako aj o nežiaducich účinkoch nájdete v miestnom súhrne charakteristických vlastností lieku.

Dávkovanie lieku Brufen® Retard 800 mg, filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním (pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov [≥ 40 kg]):20

Denná dávka

Maximálna denná dávka udávaná počtom tabliet

Dve tablety (každá tableta 800 mg) sa užívajú ako jedna dávka.

Tri tablety v dvoch rozdelených dávkach.

Poznámka: Najnižšia účinná dávka sa má používať čo najkratšie obdobie potrebné na zmiernenie symptómov.

Absorpcia:20

 • - Liek Brufen® (ibuprofén 800 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním) zabezpečuje postupné uvoľňovanie účinnej látky s pomalším uvoľňovaním v porovnaní s prípravkami s okamžitým uvoľňovaním a s nižšou maximálnou koncentráciou v sére, ktorá sa dosiahne približne 3 hodiny po podaní.
 • - Výsledkom fázy plynulej absorpcie sú predĺžené plazmatické hladiny ibuprofénu v systémovej cirkulácii.
 • - V dôsledku toho je potrebné užívať ibuprofén 800 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním len raz denne.
 • - Farmakokinetický profil dvoch tabliet ibuprofénu 800 mg s predĺženým uvoľňovaním v porovnaní s profilom 400 mg tabliet s okamžitým uvoľňovaním užívaných štyrikrát denne preukázal, že liek s predĺženým uvoľňovaním znížil rozdiel medzi maximálnymi a najnižšími koncentráciami tabliet s okamžitým uvoľňovaním a poskytol vyššie priemerné plazmatické hladiny po 5, 10, 15 a 24 hodinách.
 • - V porovnaní s tabletami s okamžitým uvoľňovaním bola plocha pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času (AUC) pri tabletách s predĺženým uvoľňovaním podobná.

Kľúčové charakteristiky liečby:

 • Liek Brufen® je svetovou jednotkou medzi ibuprofénmi viazanými na lekársky predpis1
 • U pacientov s osteoartrózou preukázal ibuprofén v dávke 2 400 mg/deň vyššiu účinnosť ako placebo a bol porovnateľný s liečbou etorikoxibom v dávke 30 mg/deň21

Brufen®: 24-hodinová regulácia bolesti v jednej dávke*20

* Dve tablety sa užívajú ako jednorazová dávka a ich plazmatická hladina sa udržiava až 24 hodín.

Použitá literatúra:

 1. IQVIA Midas via SMART, Ibuprofen Prescription Bound worldwide in values, MAT Q2 2021.
 2. Súhrn charakteristických vlastností lieku Brufen sirup 100 mg/5 ml sirup, 11/2022.
 3. Davies NM. Clinical pharmacokinetics of ibuprofen. Clin Pharmacokinet. 1998;34(2):101–154.
 4. Walson PD, et al. Ibuprofen, acetaminophen, and placebo treatment of febrile children. Clin Pharmacol Ther. 1989;46:9–17.
 5. Brufen 200 mg effervescent granules/sachet Summary of product characteristics (RMS Estonia).
 6. Brufen instant 400 mg šumivý granulát, Súhrn charakteristických vlastností lieku, 10/2022.
 7. Lefebvre G, et al. Primary dysmenorrhea consensus guideline. J Obstet Gynaecol Can. 2005;27(12):1117–1146.
 8. Marjoribanks J, et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for dysmenorrhoea (Review). Cochrane Database Syst Rev. 2010;20(1):CD001751.
 9. NHS UK. Ibuprofen for adults. Available at: https://www.nhs.uk/medicines/ibuprofen-for-adults/. Accessed on: 8 December 2021.
 10. NHS UK. NHS UK. Paracetamol for adults. Available at: https://www.nhs.uk/medicines/paracetamol-for-adults/. Accessed on: 8 December 2021.
 11. Marseglia GL, et al. Acute pain management in children: A survey of Italian pediatricians. Ital J Pediatr. 2019;45(1):156.
 12. Liu F, et al. Acceptability of oral solid medicines in older adults with and without dysphagia: A nested pilot validation questionnaire based observational study. Int J Pharm. 2016;512(2):374–381.
 13. WHO. Aids for management of common headache disorders in primary care. J Headache Pain. 2007;8:S1–S47.
 14. Brufen 600 mg šumivý granulát, Súhrn charakteristických vlastností lieku, 11/2022.
 15. Brufen 600 mg film-coated tablet Summary of product characteristics.
 16. Phero JC, et al. Pharmacological management of head and neck pain. Otolaryngol Clin N Am. 2003;36:1171–1185.
 17. Youssef S. Clinical guidelines and evidence base for acute pain management. Pharm J. 2019;303(7929):44–48.
 18. Jordan KM, et al. EULAR Recommendations 2003: An evidence-based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2003;62(12):1145–1155.
 19. Lanas A, et al. Assessment of gastrointestinal and cardiovascular risk in patients with osteoarthritis who require NSAIDs: The LOGICA study. Ann Rheum Dis. 2010;69(8):1453–1458.
 20. Brufen retard 800 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním, Súhrn charakteristických vlastností lieku, 11/2022
 21. Craig WW, et al. Evaluation of the comparative efficacy of etoricoxib and ibuprofen for treatment of patients with osteoarthritis: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Mayo Clin Proc. 2005;80(4):470–479.

Materiály pre pacientov

BRU-2021-0071_IT_Brufen Mal di Testa ADV Stampa

BRU-2020-0146_IT_Brufen gel CTA

10/2020/BGP/359_Banners Brufenon

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym odborníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie informácií ďalej uvedených, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje váš lekár v spolupráci s vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho odborníka