Liečebné usmernenia

Odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie:1

(https://www.who.int/mental_health/neurology/who_ehf_aids_headache.pdf?ua=1)

 • Pri akútnej migréne sa odporúča ibuprofén v dávke 400 mg – 800 mg (200 mg – 400 mg u detí podľa veku a hmotnosti).

Odporúčania organizácie American Family Physician:2

(https://www.aafp.org/afp/2013/0601/p766.html)

 • Ibuprofén a naproxén sú vhodné nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) prvej voľby na liečbu miernej až stredne silnej akútnej bolesti na základe účinnosti, profilu nežiaducich účinkov, ceny a dostupnosti bez lekárskeho predpisu.

Odporúčania NICE, Národného inštitútu zdravia a starostlivosti:3

 • Bolesť krížov: NSAID (napr. ibuprofén 400 mg trikrát denne) v čo najnižšej dávke počas čo najkratšej doby. Neponúkajte len paracetamol.
 • Vytknutia a natiahnutia: Ako prvá voľba sa odporúča paracetamol (500 mg – 1 g štyrikrát denne, maximálne 4 g za 24 hodín) alebo lokálne NSAID (napr. gél s ibuprofénom alebo s diklofenakom). V prípade potreby zvážte podanie perorálnych NSAID (napr. ibuprofén 400 mg trikrát denne) 48 hodín po počiatočnom poranení.
 • Migréna: Kombinácia triptánu (napr. sumatriptán najviac dve 50 mg tablety za 24 hodín), NSAID alebo triptánu a paracetamolu. Ak pacient uprednostňuje len jeden liek, zvážte monoterapiu perorálnym triptánom, NSAID (napr. ibuprofénom) alebo paracetamolom, pričom zohľadnite komorbidity. Na akútnu liečbu migrény by sa nemali používať opioidy.
 • Menštruačné bolesti: NSAID (napr. ibuprofén alebo naproxén), pokiaľ nie sú kontraindikované. Paracetamol sa môže použiť vtedy, ak je NSAID kontraindikovaný alebo neposkytuje dostatočnú úľavu od bolesti.

Vyhlásenie ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí USA:4

(https://www.hhs.gov/sites/default/files/pmtf-final-report-2019-05-23.pdf)

 • NSAID, ako sú aspirín, ibuprofén a naproxén, môžu významne zmierniť bolesť pri zápaloch spôsobených zranením alebo operáciou, napríklad pri artritíde, zlomeninách kostí alebo nádoroch, bolestiach svalov, bolestiach hlavy a akútnej bolesti.

Použitá literatúra:

 1. WHO. Aids for management of common headache disorders in primary care (2007). Available at: https://www.who.int/mental_health/neurology/who_ehf_aids_headache.pdf?ua=1. Accessed on: 23 August 2021.
 2. Blondell RD, et al. Pharmacologic therapy for acute pain. Am Fam Phy. 2013. Available at: https://www.aafp.org/afp/2013/0601/p766.html. Accessed on: 8 December 2021.
 3. Youssef S. Clinical guidelines and evidence base for acute pain management. Pharm J. 2019;303(7929):44–48.
 4. DHHS. Pain management: Best Practices (2019). Available at: https://www.hhs.gov/sites/default/files/pmtf-final-report-2019-05-23.pdf. Accessed on: 23 August 2021.

Profily pacientov

Prípad 1: Sirup Brufen® na zmiernenie horúčky a prechladnutia

Podrobné informácie o pacientovi: Paul, škôlkár vo veku 4 rokov.

Hlavný zdravotný problém: Horúčka a nádcha, kašeľ, bolesť hrdla a strata chuti do jedla

Diagnostika: Horúčka a prechladnutie

Liečba:2 sirup Brufen® (ibuprofén) (40 mg/ml)

Poznámka: Ak sa u detí vo veku od 1 roka a u dospievajúcich tento liek vyžaduje dlhšie ako 3 dni alebo ak sa príznaky zhoršia, je potrebné poradiť sa s lekárom.

Odporúčaná denná dávka2

7 – 10 mg/kg telesnej hmotnosti

Maximálna denná dávka2

30 mg/kg telesnej hmotnosti

Kľúčové charakteristiky liečby:

 • Indikovaná u detí vo veku od 3 mesiacov: Brufen® má rýchlejší nástup antipyretického účinku u mladších detí (69 minút) ako u starších detí (109 minút)3 a je účinný dlhodobo až 8 hodín.4
 • Pohodlné používanie:
  • Jednoduché dávkovanie
  • Vyššia koncentrácia (4 % sirup) pre väčšie deti – prehĺta sa menšie množstvo
  • Deti obľubujú príjemné príchute
 • Liek Brufen® (ibuprofén) je vhodnou alternatívou k paracetamolu:
  • Antipyretikum a analgetikum s dodatočným protizápalovým účinkom2 – 4
  • Pôsobí dlhšie (10 mg/kg ibuprofénu – 8 hodín) ako paracetamol (10 mg/kg paracetamolu – 6 hodín)4
  • Dobre tolerovaný u detí4

Brufen®: Antipyretikum s protizápalovým účinkom, ktoré je u detí dobre tolerované

Prípad 2: Liek Brufen® zmiernenie menštruačných bolestí

Podrobné informácie o pacientke: Daniela, 18-ročná študentka strednej školy.

Hlavný zdravotný problém: Bolestivá menštruácia

Diagnostika: Dysmenorea

Liečba:6 liek Brufen INSTANT® (ibuprofén) 400 mg

Dávkovanie lieku Brufen INSTANT ® 400 mg, šumivý granulát/vrecúška (pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov [≥ 40 kg]):6

Telesná hmotnosť

Jednorazová dávka udávaná počtom vrecúšok

Maximálna denná dávka udávaná počtom vrecúšok

≥ 40 kg Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov.

400 mg (1 vrecúško) vo forme jednorazovej dávky alebo až 3-krát denne s odstupom 4 – 6 hodín.

Maximálna denná dávka by nemala prekročiť 1 200 mg (3 vrecúška). Dospelí pacienti: Dospelý pacient sa má poradiť s lekárom, ak sa symptómy zhoršia alebo pretrvávajú dlhšie ako 3 dni pri horúčke a dlhšie ako 5 dní v prípade bolesti.

Poznámka: Viac ako 400 mg naraz neprináša lepší analgetický účinok.

Kľúčové charakteristiky liečby:

 • Liečba prvej línie manažmentu primárnej dysmenorey7
 • Zmierňuje bolesti pri primárnej dysmenorei účinnejšie ako paracetamol8
 • Liek Brufen® (perorálny ibuprofén) má rýchlejší nástup účinku (20 – 30 minút)9 v porovnaní s paracetamolom (~60 minút)10

Brufen®: Liečba prvej línie primárnej dysmenorey

Prípad 3: Liek Brufen® na zmiernenie tonzilitídy

Podrobné informácie o pacientovi: Martin, 25-ročný študent. Pravidelne cvičí.

Hlavný zdravotný problém: Bolesť hrdla, červené, opuchnuté mandle, horúčka, bolesť hlavy a malátnosť

Diagnostika: Tonzilitída

Liečba: Brufen INSTANT® (ibuprofén) 400 mg

Dávkovanie lieku Brufen INSTANT® 400 mg, šumivý granulát/vrecúška (pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov [≥ 40 kg]):6

Telesná hmotnosť

Jednorazová dávka udávaná počtom vrecúšok

Maximálna denná dávka udávaná počtom vrecúšok

≥ 40 kg Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov.

400 mg (1 vrecúško) vo forme jednorazovej dávky alebo až 3-krát denne s odstupom 4 – 6 hodín.

Maximálna denná dávka by nemala prekročiť 1 200 mg (3 vrecúška).

Dospelí pacienti: Dospelý pacient sa má poradiť s lekárom, ak sa symptómy zhoršia alebo pretrvávajú dlhšie ako 3 dni pri horúčke a dlhšie ako 5 dní v prípade bolesti.

Poznámka: Viac ako 400 mg naraz neprináša lepší analgetický účinok.

Kľúčové charakteristiky liečby:

 • Liek Brufen® (perorálny ibuprofén) má rýchlejší nástup účinku (20 – 30 minút)9 v porovnaní s paracetamolom (~60 minút)10
 • Liečba prvej línie manažmentu akútnej bolesti11
 • Vhodná alternatíva k paracetamolu ako antipyretika a analgetika s dodatočným protizápalovým účinkom1 – 4
 • Granulát sa ľahšie prehĺta pacientom, ktorí majú problémy s prehĺtaním12

Brufen®: Rýchly nástup účinku9

Prípad 4: Liek Brufen® na úľavu od bolesti hlavy

Podrobné informácie o pacientke: Monika, 40-ročná učiteľka na gymnáziu. Fajčí a užíva perorálnu antikoncepciu.

Hlavný zdravotný problém: Epizódy bolesti hlavy podobné záchvatu, niekoľkokrát za mesiac, trvajúce niekoľko hodín

Diagnostika: Opakujúce sa bolesti hlavy

Liečba: Brufen INSTANT® (ibuprofén) 400 mg

Dávkovanie lieku Brufen INSTANT® 400 mg, šumivý granulát/vrecúška (pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov [≥ 40 kg]):6

Telesná hmotnosť

Jednorazová dávka udávaná počtom vrecúšok

Maximálna denná dávka udávaná počtom vrecúšok

≥ 40 kg Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov.

400 mg (1 vrecúško) vo forme jednorazovej dávky alebo až 3-krát denne s odstupom 4 – 6 hodín.

Maximálna denná dávka by nemala prekročiť 1 200 mg (3 vrecúška).

Dospelí pacienti: Dospelý pacient sa má poradiť s lekárom, ak sa symptómy zhoršia alebo pretrvávajú dlhšie ako 3 dni pri horúčke a dlhšie ako 5 dní v prípade bolesti.

Poznámka: Viac ako 400 mg naraz neprináša lepší analgetický účinok.

Kľúčové charakteristiky liečby:

 • Liek Brufen® (perorálny ibuprofén) má rýchlejší nástup účinku (20 – 30 minút)9 v porovnaní s paracetamolom (~60 minút)10
 • Liečba prvej línie bolesti hlavy, ktorú odporúča WHO13

Brufen®: Rýchly nástup účinku9

Prípad 5: Liek Brufen® na úľavu od migrény

Podrobné informácie o pacientke: Mary, 45-ročná matka-samoživiteľka, ktorá pracuje pri odbavovacom pulte na hlavnom letisku.

Hlavný zdravotný problém: Akútna migréna

Diagnostika: Akútna migréna

Liečba: Brufen® (ibuprofén) 600 mg

Dávkovanie lieku Brufen® 600 mg, šumivý granulát/vrecúška (pre dospelých):14

Denná dávka

Maximálna denná dávka udávaná počtom vrecúšok

1 200 – 1 800 mg (2 – 3 vrecúška) rozdelená do niekoľkých dávok.

600 – 1 200 mg (1 – 2 vrecúška) pre niektorých pacientov.

2 400 mg (4 vrecúška).

Poznámka: Nežiaduce účinky možno minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia potrebného na zvládanie symptómov.

Kľúčové charakteristiky liečby:

 • Liečba prvej línie migrény, ktorú odporúča WHO13
 • Liek Brufen® je svetovou jednotkou medzi ibuprofénmi viazanými na lekársky predpis1

Brufen®: Liečba prvej línie migrény13

Prípad 6: Brufen® na športové poranenia

Podrobné informácie o pacientovi: Peter, 30-ročný učiteľ telocviku. Pravidelne cvičí, rád behá, bicykluje a venuje sa turistike.

Hlavný zdravotný problém: Zakopol počas túry, vytkol si ľavý členok

Diagnostika: Podvrtnutie členka

Liečba: Brufen® (ibuprofén) 600 mg

Dávkovanie lieku Brufen® 600 mg, šumivý granulát/vrecúška (pre dospelých):14

Denná dávka

Maximálna denná dávka udávaná počtom vrecúšok

1 200 – 1 800 mg (2 – 3 vrecúška) rozdelená do niekoľkých dávok.

600 – 1 200 mg (1 – 2 vrecúška) pre niektorých pacientov.

2 400 mg (4 vrecúška).

Poznámka: Nežiaduce účinky možno minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia potrebného na zvládanie symptómov.

Dávkovanie lieku Brufen® 600 mg, filmom obalené tablety (pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov [≥ 40 kg]):15

Denná dávka

Maximálna denná dávka

1 200 – 1 800 mg rozdelená na niekoľko dávok.

600 – 1 200 mg pre niektorých pacientov.

2 400 mg.

Poznámka: Najnižšia účinná dávka sa má používať čo najkratšie obdobie potrebné na zmiernenie symptómov.

Kľúčové charakteristiky liečby:

 • Liek Brufen® (perorálny ibuprofén) má rýchlejší nástup účinku (20 – 30 minút)9 v porovnaní s paracetamolom (~60 minút)10

Brufen®: Rýchly nástup účinku9

Prípad 7: Liek Brufen® na zmiernenie bolesti krku

Podrobné informácie o pacientke: Paula, 36-ročná výkonná riaditeľka. Jej práca zahŕňa niekoľko hodín denne za počítačom. Je veľmi vystresovaná a pije veľa kávy.

Hlavný zdravotný problém: Opakujúca sa bolesť krku

Diagnostika: Natiahnutie krčných svalov

Liečba: Brufen® (ibuprofén) 600 mg

Dávkovanie lieku Brufen® 600 mg, šumivý granulát/vrecúška (pre dospelých):14

Denná dávka

Maximálna denná dávka udávaná počtom vrecúšok

1 200 – 1 800 mg (2 – 3 vrecúška) rozdelená do niekoľkých dávok.

600 – 1 200 mg (1 – 2 vrecúška) pre niektorých pacientov.

2 400 mg (4 vrecúška).

Poznámka: Nežiaduce účinky možno minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia potrebného na zvládanie symptómov.

Dávkovanie lieku Brufen® 600 mg, filmom obalené tablety (pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov [≥ 40 kg]):15

Denná dávka

Maximálna denná dávka udávaná počtom tabliet

1 200 – 1 800 mg rozdelená dna niekoľko dávok.

600 – 1 200 mg pre niektorých pacientov.

2 400 mg.

Poznámka: Najnižšia účinná dávka sa má používať čo najkratšie obdobie potrebné na zmiernenie symptómov

Kľúčové charakteristiky liečby:

 • Liek Brufen® (perorálny ibuprofén) má rýchlejší nástup účinku (20 – 30 minút)9 v porovnaní s paracetamolom (~60 minút)10
 • Liečba prvej línie manažmentu akútnej bolesti svalov a kostí16

Brufen®: Liečba prvej línie akútnej bolesti svalov a kostí16

Prípad 8: Liek Brufen® na zmiernenie akútnej bolesti chrbta

Podrobné informácie o pacientovi: Otto, 48-ročný manažér v teréne. Jeho práca zahŕňa každodennú niekoľkohodinovú jazdu autom, a to aj v noci. Fajčí.

Hlavný zdravotný problém: Akútna bolesť chrbta

Liečba: Brufen® (ibuprofén) 600 mg

Dávkovanie lieku Brufen® 600 mg, šumivý granulát/vrecúška (pre dospelých):14

1 200 – 1 800 mg (2 – 3 vrecúška) rozdelená do niekoľkých dávok.

600 – 1 200 mg (1 – 2 vrecúška) pre niektorých pacientov.

2 400 mg (4 vrecúška).

Denná dávka

Maximálna denná dávka udávaná počtom vrecúšok

Poznámka: Nežiaduce účinky možno minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia potrebného na zvládanie symptómov.

Kľúčové charakteristiky liečby:

 • Liek Brufen® (perorálny ibuprofén) má rýchlejší nástup účinku (20 – 30 minút)9 v porovnaní s paracetamolom (~60 minút)10
 • Klinicky odporúčané na liečbu bolesti krížov17

Brufen®: Rýchly nástup účinku9

Prípad 9: Liek Brufen® na osteoartrózu

Podrobné informácie o pacientke: Elisabeth, 67-ročná učiteľka na dôchodku. Má miernu nadváhu.

Hlavný zdravotný problém: Bolesť kolena pri chôdzi

 

Diagnostika: Osteoartróza kolena

Liečba: Brufen® (ibuprofén) Retard 800 mg

Odporúčania: U pacientov so zvýšeným rizikom gastrointestinálnych komplikácií sa odporúča súbežné užívanie gastroprotektív (napr. inhibítor protónovej pumpy).18 Jedným z týchto rizikových faktorov je vysoký vek (> 60 rokov).19

NSAID sa majú podávať opatrne pacientom s anamnézou peptických vredov a iných gastrointestinálnych ochorení, pretože to môže viesť k zhoršeniu ich stavu.18 Títo pacienti by mali začať liečbu s najnižšou možnou dávkou.20

Opatrne je potrebné postupovať u pacientov, ktorí súbežne užívajú lieky, ktoré by mohli zvýšiť riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá, napr. warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu alebo protidoštičkové lieky, napr. kyselina acetylsalicylová/aspirín.20

Poznámka pre jednotlivé krajiny:
Podrobnosti o kontraindikáciách, upozorneniach a opatreniach, ako aj o nežiaducich účinkoch nájdete v miestnom súhrne charakteristických vlastností lieku.

Dávkovanie lieku Brufen® Retard 800 mg, filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním (pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov [≥ 40 kg]):20

Denná dávka

Maximálna denná dávka udávaná počtom tabliet

Dve tablety (každá tableta 800 mg) sa užívajú ako jedna dávka.

Tri tablety v dvoch rozdelených dávkach.

Poznámka: Najnižšia účinná dávka sa má používať čo najkratšie obdobie potrebné na zmiernenie symptómov.

Absorpcia:20

 • - Liek Brufen® (ibuprofén 800 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním) zabezpečuje postupné uvoľňovanie účinnej látky s pomalším uvoľňovaním v porovnaní s prípravkami s okamžitým uvoľňovaním a s nižšou maximálnou koncentráciou v sére, ktorá sa dosiahne približne 3 hodiny po podaní.
 • - Výsledkom fázy plynulej absorpcie sú predĺžené plazmatické hladiny ibuprofénu v systémovej cirkulácii.
 • - V dôsledku toho je potrebné užívať ibuprofén 800 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním len raz denne.
 • - Farmakokinetický profil dvoch tabliet ibuprofénu 800 mg s predĺženým uvoľňovaním v porovnaní s profilom 400 mg tabliet s okamžitým uvoľňovaním užívaných štyrikrát denne preukázal, že liek s predĺženým uvoľňovaním znížil rozdiel medzi maximálnymi a najnižšími koncentráciami tabliet s okamžitým uvoľňovaním a poskytol vyššie priemerné plazmatické hladiny po 5, 10, 15 a 24 hodinách.
 • - V porovnaní s tabletami s okamžitým uvoľňovaním bola plocha pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času (AUC) pri tabletách s predĺženým uvoľňovaním podobná.

Kľúčové charakteristiky liečby:

 • Liek Brufen® je svetovou jednotkou medzi ibuprofénmi viazanými na lekársky predpis1
 • U pacientov s osteoartrózou preukázal ibuprofén v dávke 2 400 mg/deň vyššiu účinnosť ako placebo a bol porovnateľný s liečbou etorikoxibom v dávke 30 mg/deň21

Brufen®: 24-hodinová regulácia bolesti v jednej dávke*20

* Dve tablety sa užívajú ako jednorazová dávka a ich plazmatická hladina sa udržiava až 24 hodín.

Použitá literatúra:

 1. IQVIA Midas via SMART, Ibuprofen Prescription Bound worldwide in values, MAT Q2 2021.
 2. Súhrn charakteristických vlastností lieku Brufen sirup 100 mg/5 ml sirup, 11/2022.
 3. Davies NM. Clinical pharmacokinetics of ibuprofen. Clin Pharmacokinet. 1998;34(2):101–154.
 4. Walson PD, et al. Ibuprofen, acetaminophen, and placebo treatment of febrile children. Clin Pharmacol Ther. 1989;46:9–17.
 5. Brufen 200 mg effervescent granules/sachet Summary of product characteristics (RMS Estonia).
 6. Brufen instant 400 mg šumivý granulát, Súhrn charakteristických vlastností lieku, 10/2022.
 7. Lefebvre G, et al. Primary dysmenorrhea consensus guideline. J Obstet Gynaecol Can. 2005;27(12):1117–1146.
 8. Marjoribanks J, et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for dysmenorrhoea (Review). Cochrane Database Syst Rev. 2010;20(1):CD001751.
 9. NHS UK. Ibuprofen for adults. Available at: https://www.nhs.uk/medicines/ibuprofen-for-adults/. Accessed on: 8 December 2021.
 10. NHS UK. NHS UK. Paracetamol for adults. Available at: https://www.nhs.uk/medicines/paracetamol-for-adults/. Accessed on: 8 December 2021.
 11. Marseglia GL, et al. Acute pain management in children: A survey of Italian pediatricians. Ital J Pediatr. 2019;45(1):156.
 12. Liu F, et al. Acceptability of oral solid medicines in older adults with and without dysphagia: A nested pilot validation questionnaire based observational study. Int J Pharm. 2016;512(2):374–381.
 13. WHO. Aids for management of common headache disorders in primary care. J Headache Pain. 2007;8:S1–S47.
 14. Brufen 600 mg šumivý granulát, Súhrn charakteristických vlastností lieku, 11/2022.
 15. Brufen 600 mg film-coated tablet Summary of product characteristics.
 16. Phero JC, et al. Pharmacological management of head and neck pain. Otolaryngol Clin N Am. 2003;36:1171–1185.
 17. Youssef S. Clinical guidelines and evidence base for acute pain management. Pharm J. 2019;303(7929):44–48.
 18. Jordan KM, et al. EULAR Recommendations 2003: An evidence-based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2003;62(12):1145–1155.
 19. Lanas A, et al. Assessment of gastrointestinal and cardiovascular risk in patients with osteoarthritis who require NSAIDs: The LOGICA study. Ann Rheum Dis. 2010;69(8):1453–1458.
 20. Brufen retard 800 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním, Súhrn charakteristických vlastností lieku, 11/2022
 21. Craig WW, et al. Evaluation of the comparative efficacy of etoricoxib and ibuprofen for treatment of patients with osteoarthritis: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Mayo Clin Proc. 2005;80(4):470–479.

Materiály pre pacientov

BRU-2021-0071_IT_Brufen Mal di Testa ADV Stampa

BRU-2020-0146_IT_Brufen gel CTA

10/2020/BGP/359_Banners Brufenon